Politie CARMA (B) naar 112 On Wheels


Politie CARMA, dit is de naam voor politiezone die uit de fusie van Midden- en Noordoost-Limburg is ontstaan.
De naam verwijst onder meer naar 'Carboon' en 'Maas'
Vanuit deze zone (Genk) zullen er twee quads van de Belgische politie naar 112 On Wheels komen

De Quads zijn in anonieme uitvoering met zwaailicht en sirene.
Ze zijn er in de eerste plaats voor de operationele inzet- en weerbaarheid te vergroten.
Bijkomende voordelen zijn een verbeterde aanspreekbaarheid van de politie door het open karakter en
een connectie met de leefwereld van jongeren. 
De Politie collega's van de quads hebben een speciale opleiding gevolgd
met theorie en rijvaardigheid op allerlei soorten terreinen en ondergronden.  

De inzetbaarheid van de quads is breed en verscheiden.
De meest kenmerkende toepassing is dat de politie er afgelegen en
moeilijk toegankelijke gebieden mee kan berijden.
Toch gaat het over heel wat meer functionaliteiten.

Een overzicht van de belangrijkste functies: 
* toezicht op moeilijk te bereiken plaatsen toezicht op overlastlocaties
* inzet tegen opgedreven bromfietsen en quads deelname aan overlastacties
* zoekacties naar vermiste personen ondersteuning bij evenementen
* verkeersbegeleiding en schooltoezicht
* acties met betrekking tot cannabisplantages in afgelegen gebied