Mobile Intensive Care Unit naar 112 On Wheels

 
Soms hebben patiënten zoveel specialistische zorg nodig, dat het Vervoer met een gewone ambulance niet meer mogelijk is.
In Nederland hebben we dan nog de mogelijkheid om speciale Ambulance in te zetten, de MICU.
MICU is de afkorting van Mobiele Intensive Care Unit.

Samenstelling MICU team
Het MICU team van het Maastricht UMC+. bestaat uit een intensive care-arts, een intensive care-verpleegkundige,
een ambulance verpleegkundige en een ambulance chauffeur.
Voor het transport van de patiënten wordt gebruik gemaakt van een, speciaal voor dit vervoer aangepaste,
ambulance met bijbehorende apparatuur.


Brancard MICU

Inzetbaarheid

Beschikbaarheid MICU-team Transporten vinden plaats van 07.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week.
Gedurende deze tijd is het MICU-team paraat, tijdens de nacht is het MICU-team telefonisch bereikbaar

Doelgroep
In principe valt elk interklinisch transport van een IC-patiënt, ouder dan 16 jaar, onder de definitie MICU-transport..
Indicatiecriteria De primaire indicatie voor transport van een IC-patiënt is het ontbreken van adequate zorg op de locatie waar de patiënt verblijft.
Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van technische faciliteiten of diagnostische mogelijkheden als CT-scan, MRI of angiografie.
Er kan ook sprake zijn van het ontbreken van expertise als bijv. neuro-of cardiopulmonale chirurgie, interventieradiologie, transplantatiegeneeskunde.
Daarnaast is een regelmatig voorkomende reden van interklinische overplaatsing het op dat moment niet beschikbaar hebben van adequate zorg, nadat een patiënt is gestabiliseerd.
Te denken valt aan plaatsgebrek op de ICU van het betreffende ziekenhuis.
Terugplaatsing van de patiënt naar het verwijzende ziekenhuis als de patiënt geen specifieke expertise meer nodig heeft is een secundaire indicatie voor MICU-transport.